Parkreglement

Parkreglement voor het gebied van de villa’s en marina’s van
het vakantiepark Marina Oolderhuuske

Het parkreglement wordt iedere twee jaar in de herfstvergadering
van eigenaren indien nodig besproken, en eventueel bijgesteld
met een meerderheid van stemmen.

Roermond, 16-02-2021